2.12.2017

Skauting online

Skaut.cz
www.skaut.cz

Pokud náhodou o skautingu ještě nic nevíte, začněte na této stránce. Dozvíte se zde, o čem je skauting, co se aktuálně v organizaci Junák – český skaut děje i jak se dá mezi skauty zapojit. Můžete zde najít také například rozhovory se známými osobnostmi, kteří patří mezi skauty.

 

Skautský institut
www.skautskyinstitut.cz

Velký skautský projekt, který mapuje skautskou historii, organizuje akce pro veřejnost, a nabízí místa k osobnímu setkávání v Praze, Brně, Olomouci a Plzni.

 

Křižovatka
www.krizovatka.skaut.cz

Centrum informací, aktualit a skautských projektů pro aktivní skautské činovníky. Nabízí podporu pro vedoucí skautských táborů, oddílů i celých středisek, skautské vzdělávací akce, skautské časopisy online a spousta dalších zdrojů.

 

Twitter a Instagram
www.twitter.com/czskaut
www.instagram.com/skautcz

Skauti nechybí ani na sociálních sítích. Na Instagramu je aktuálně 26 000 fotek a obrázků s hashtagem #skaut.

 

Facebook
www.facebook.com/skaut

Aktuální novinky ze skautského světa v ČR. Oficiální stránku Junáka – českého skauta sleduje 33 tisíc lidí. Můžete se k nim přidat a podívat se např. na Dobré ráno na ČT se skauty nebo na videoreportáž z Celostátního kola Svojsíkova závodu skautů a skautek.

 

Youtube
www.youtube.com/user/czskaut

Řadu skautských videí, reportáží, rozhovorů a dokumentů můžete sledovat na Youtube kanálu Junák – český skaut.

 

Skautské eshopy
www.junshop.cz a www.obchod.skaut.cz

Ešus, batoh, skautský klobouk, stolní hry, knihy, metodiky, ale například i šperky nebo mikinu se skautskými motivy je možné koupit ve skautských eshopech.

 

Buď připraven
www.budpripraven.cz

Buď připraven! To je skautské heslo a zároveň název interaktivní internetové hry, která zábavným způsobem vzdělává v oblasti první pomoci, řešení krizových situací a finanční gramotnosti.  

 

HopSkoč
www.hopskoc.cz

Začínající mobilní aplikace plná hravých aktivit pro děti od 2 let. Může inspirovat rodiče, skautské vedoucí nebo kohokoliv jiného, kdo pracuje s dětmi. Cílem je rozvinout vztah mezi rodičem/vedoucím a dítětem díky společné zábavě, zážitkům a radosti ze vzájemné spolupráce.

 

Betlémské světlo
www.betlemskesvetlo.cz

Novodobá vánoční tradice šíření světla, které bylo zažehnuto v Betlémě. Na stránkách naleznete více informací o vánočním symbolu pokoje, který skauti před Vánocemi rozváží po České republice.

 

Společně proti leukémii
www.skaut.cz/protileukemii

Už se vám možná stalo, že vám někdo na benzínce jen tak umyl okno auta. Dost možná to byl nějaký rover nebo rangers v projektu Společně proti leukémii, což je jeden ze skautských charitativních projektů. Tato sbírka pomáhá lidem postiženým leukémií již od roku 1998.

 

Skauti na Zemi
www.nazemi.cz/skauti

Projekt Junáka – českého skauta a neziskové organizace NaZemi. Cílem je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě.