logo-senov

„“Podporují nás“ „

Činnost našeho střediska podporují: Město Šenov – dotace na celoroční činnost ArcelorMittal Ostrava a.s. – minigranty na obnovu táborové základny, klub deskových her, vybavení táborové kuchyně Radim Heinich Intex – finanční podpora a další, jejichž jména budeme průběžně doplňovat… Děkujeme!

Kontakt

Středisko   Vedoucí střediska Zástupkyně vedoucího střediska Ing. Martin Sulek – Hastrmantel.: 776 203 624mail: martin.sulek@seznam.cz Karla Tomisovátel.: 731 496 054 (STS)mail: tomisova.karla@gmail.com 1. smečka vlčat AGENTI   Vůdkyně smečky Zástupce vůdkyně smečky Karla Tomisovátel.: 731 496 054 (STS)mail: tomisova.karla@gmail.com Vojtěch Zářický – Řízektel.: 732 929 729 (STS)mail: zaricky.zick7@gmail.com   80. klub rodinného skautingu   Vůdkyně klubu   Mgr. Přečíst si víc oKontakt[…]

„“Kdo jsme“ „

Junák – česká skautská organizace Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes má Junák – svaz skautů a skautek ČR přes 50 tisíc členů. Je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Přečíst si víc o„“Kdo jsme“ „[…]

„“Co nabízíme“ „

Výchova charakteru Skauting je myšlenkou živoucí a burcující. Nenechává lidi tam, kde jsou, ale vede je dál a výš, protože je promyšleným systémem výchovy a sebevýchovy. Díky němu vyrůstají z dětí lidé, kteří se stávají pilíři občanské společnosti, jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu. Lidé charakterní a zodpovědní, kteří věří, že život je příležitost Přečíst si víc o„“Co nabízíme“ „[…]