Životní příběh Joži Rajduse

Životní příběh Joži Rajduse – nestora šenovského skautingu. Převzato z portálu Skautské století (www.skautskestoleti.cz).


Josef Rajdus (Joža) (1922)

Josef Rajdus (Joža) (*1922 – +2015)

Vždy jsem se řídil především heslem: Jednou skautem – navždy skautem

 

Josef Rajdus – Joža se narodil 29. 9. 1922 v Šenově ve Slezsku. V roce 1935 vstoupil do skautského oddílu v Dolních Bludovicích pod vedením učitele Pravoslava Popa – Faraa. V březnu 1939 spoluzaložil v Šenově skautský oddíl, neboť se oddíl v Dolních Bludovicích ocitl v polském záboru. Dne 4. 11. 1940 byl gestapem zabaven oddílový majetek. Při osvobozování Šenova se podílel na hašení věže kostela. Po skončení války byl skauting v Šenově obnoven a Josef Rajdus se stal se vedoucím 1. oddílu. V letech 1946-1950 působil jako vedoucí střediska v Šenově. V roce 1968 se opět podílel na obnově skautingu a vedl středisko, taktéž v roce 1990. Po revoluci zastával funkce na ORJ ve Frýdku. Zpracoval a vydal publikaci Skauting v Šenově. V roce 1995 se účastnil expedice na Jamboree 1995 v Drontenu. Pracoval ve Vítkovických železárnách. Je ženatý a má syna. Za svou činnost pro skauting byl přijat do čestného Svojsíkova oddílu a obdržel několik vyznamenání.

 

[…]