„“Co nabízíme“ „

Výchova charakteru

Skauting je myšlenkou živoucí a burcující.

Nenechává lidi tam, kde jsou, ale vede je dál a výš, protože je promyšleným systémem výchovy a sebevýchovy.

Díky němu vyrůstají z dětí lidé, kteří se stávají pilíři občanské společnosti, jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu.

  • Lidé charakterní a zodpovědní, kteří věří, že život je příležitost ke službě.
  • Lidé otevření budoucnosti a schopní na sobě stále pracovat.
  • Lidé činorodí a rozhodní, nenechající se vláčet okolnostmi, ale aktivně utvářející svůj život.
  • Lidé praktičtí a tvořiví, kteří umějí najít řešení a dotáhnout je do konce.
  • Lidé samostatní, schopní postarat se o své potřeby a zároveň otevření spolupráci s druhými.
  • Lidé plně zapojení do života v různých společenstvích, snažící se o dlouhodobé rozvíjení vztahů, vytváření pevných vazeb a sítí vzájemné podpory.
  • Lidé, kterým nechybí sebedůvěra a radost.
  • Lidé, kteří uznávají duchovní hodnoty přesahující materiální svět a dávající životu smysl a směr.

K výchově takových lidí musí směřovat naše výchovné prostředky.

Právě takoví lidé jsou nadějí lidského společenství bez ohledu na hranice států a rozdíly kultur. Jejich činnost ve prospěch okolního světa je tím, co dává myšlence skautingu smysl – ať už na prahu dospělosti ze skautské organizace odejdou nebo ne.

Tento záznam byl publikován v Články . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *