SKAUTI NEJSOU JENOM V LESE.

ODDÍLY


V šenovském skautském středisku funguje 5 oddílů a roverský kmen. Každý oddíl má svá specifika a je zaměřen na určitou věkovou kategorii. Roverský kmen sdružuje mladé lidi, kteří často pomáhají taky jako vedoucí v oddílech.
Jít do Agenti

Agenti

1. smečka vlčat Agenti
(chlapci od 6 do 11 let)

Jít do elmano

elmano

2. oddíl světlušek a skautek Elmano
(dívky od 5 do 15 let)

Jít do 4. oddíl

4. oddíl

4. smíšený oddíl
(chlapci a dívky od 6 do 15 let)

Jít do enter

enter

11. skautský oddíl Enter
(chlapci od 11 do 15 let)

Jít do RK erestečka

RK erestečka

Roverský kmen Erestečka
(mládež od 15 let)

Jít do 80. oddíl

80. oddíl

80. Klub rodinného skautingu

O STŘEDISKU


Psal se rok 1945 a kromě mnoha změn, které v té době nastaly, založili skauti a skautky v Šenově své středisko. O té doby zažily skauting v Šenově stovky dětí a dospělých. Během minulého režimu byla skautská činnost zakázána, po revoluci v roce 1989 se však znovu skautské středisko obnovilo. V současnosti tvoří středisko více než 200 členů ze Šenova a okolí. Společně se scházíme na schůzkách a výpravách do měst i do přírody. O prázdninách vyrážíme do lesů na letní stanové tábory.
Skautské
středisko
Šenov

Celý název: Junák – český skaut, středisko Šenov, z. s.
Sídlo: Kostelní 128, 739 34 Šenov
IČ: 48772551 (Neplátce DPH)
Evidenční číslo jednotky: 812.05
Bankovní spojení: 2300197510/2010 (Fio banka Havířov)
Počet registrovaných členů: 226 (rok 2017)
Web: http://senov.skauting.cz
Vedoucí střediska: Ing. Martin Sulek

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku

kdo za tím stojí?


Každý oddíl má svůj tým vedoucích, který zastřešuje hlavní vedoucí oddílu. Všichni roveři, rangers a dospělí činovníci se věnují skautské činnosti dobrovolně ve svém volném čase. Celkem se na vedení oddílů a střediska podílí kolem 50 lidí.

Martin sulek – hastrman

Vedoucí střediska a 4. oddílu

karla tomisová – kája

Zástupce vedoucího střediska

Martin Václav Sukač – Rádio

Vedoucí Agentů – 1. smečky vlčat.

Tereza Drozdová – Kori

Vedoucí 2. oddílu svetlušek a skautek Elmano

František sládek – Franta

Vedoucí 11. oddílu skautů Enter

Jan Klega – hanyz

Vedoucí roverského kmene Erestečka

Irena Krejčí – Amazonka

Vedoucí 80. klubu rodinného skautingu

Napište nám


Potřebujete nějaké další informace? Chcete se na něco zeptat? Napište nám, ozveme se Vám zpět.